11.8.2020 17.35

Suomen Helluntaikirkon vuosikokous 23.9.2020

Koronasta johtuen Suomen Helluntaikirkon hallitus päätti keväällä, että yhdyskunnan vuosikokous siirretään syksyyn. Käytännössä vuosikokous yhdistettiin syyskokoukseen, eli 23.9.2020 pidettävässä kokouksessa käsitellään kaikki vuosikokousasiat. Asiasta tiedotetaan seurakuntia myös kirjeitse.

Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukainen vuosikokous pidetään Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki. Kokous pidetään samana päivänä Fida International ry:n syyskokouksen kanssa.

Vuosikokouskutsut Helluntaikirkon jäsenseurakuntiin saapuu postitse kuukausi ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksen siirtäminen toukokuulta syyskuulle perustuu voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin sekä lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290

Vuosikokouspäivän ohjelma:

09.00 – 12.00 Fidan syyskokous; ilmoittautuminen ennen kokousta
12.00 – 13.00 omakustanteinen lounas lähiravontoloissa (sekä Fidan että Helluntaikirkon vuosikokousedustajille)
13.00 – 16.30 Helluntaikirkon vuosikokous; ilmoittautuminen ennen kokousta

ILMOITTAUTUMINEN

Jokaisen vuosikokoukseen osallistujan on rekisteröidyttävä ennakkoon nettilomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse toimintaohjeet etäosallistumisesta tai osallistumisesta paikan päällä.
Ilmoittautumislinkki tulee Helluntaikirkon nettisivulle noin kuukausi ennen vuosikokousta.
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään maanantaina 21.9.2020.
Paikalle tulijoiden on lisäksi ilmoittauduttava paikan päällä läsnä olevaksi.

VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT

Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat valtuuttaa yhden edustajan  aina alkavaa 300 jäsentä kohden. Näin jokaisella seurakunnalla on vähintään yksi edustaja. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää.  
Kokoukseen voivat osallistua jäsenseurakuntien valtuuttamat edustajat sekä kaikkien helluntaiseura-kuntien työntekijät ja vanhimmat. (Jos seurakunta on rekisteröitynyt Helluntaikirkon jäseneksi vuoden 2020 puolella, voi seurakunnalla olla yksi edustaja.)

VALTAKIRJA

Seurakuntien valtuuttamien edustajien tulee lähettää seurakuntansa valtakirja ennakkoon joko skannattuna sähköpostilla toimisto@helluntaikirkko.fi tai kirjepostina.

Valtakirjojen on oltava Helluntaikirkon toimistossa perillä viimeistään maanantaina 21.9.2020. (Huom! Kirjepostin saapuminen voi kestää jopa 5 työpäivää)
Valtakirjan allekirjoittaa joku seurakunnan virallisista nimenkirjoittajista: vanhimmiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu PRH:lle ilmoitettu nimenkirjoittaja.

ETÄOSALLISTUMINEN

Vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä. Tämä tapahtuu Zoom-järjestelmän kautta. Järjestelmä toimii joko nettiselaimella tai ilmaiseksi ladattavalla ohjelmalla, sekä tietokoneella että matkapuhelimella. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet, osallistumislinkki ja salasana viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksen alussa annetaan etäosallistujille ohjeet puheenvuorojen pyytämisestä sekä äänestyksistä.

Kokous myös tallennetaan pöytäkirjan tarkistamista varten.

TERVETULOA

Suomen Helluntaikirkon hallitus toivottaa kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät ja vanhimmat tervetulleiksi osallistumaan vuosikokoukseen.

Helsingissä 16.4.2020

Suomen Helluntaikirkon hallitus