Suomen Helluntaikirkon eettis-opillinen toimikunta

Leevi Launonen pj., Harri Koskela siht., Esa Hyvönen, Matti Kankaanniemi, Klaus Korhonen, Irma Frestadius

Työskentelyperiaatteet

Toimikunta tekee valmistelevan “raakatyön” opillisissa ja eettisessä kannanotoissa ja lausunnoissa. Valmistelutyössä toimikunta hyödyntää kokeneita helluntaiseurakuntien pastoreita, raamatunopettajia, eksegeettisiin erityiskysymyksiin perehtyneitä teologeja, Ison Kirjan opettajia sekä asiakohtaisesti myös muita eri alojen asiantuntijoita (mm. lainsäädäntöön, lääketieteeseen, koulutukseen, etiikkaan yms. liittyvät lausunnot eduskunnan lakivaliokunnalle).

Toimikunta muotoilee kannanottoja, lähettää Raamatun tulkintaan ja opillisiin asioihin liittyvät lausunnot laajalle arviointikierrokselle kentällä toimiville pastoreille, tarkentaa lausuntoja saadun palautteen perusteella sekä toimittaa prosessin lopuksi lausunnon Helluntaikirkon työvaliokunnan / hallituksen hyväksyttäväksi.

Vuonna 2013 eettis-opillinen toimikunta sai päätökseen vuonna 2001 Seinäjoen Talvipäivillä hyväksytyn ”Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat” -asiakirjan syventävän määrittelytyön. Tarve uskon pääkohtien avaamiseen todettiin yhteisesti jo Seinäjoen Talvipäivillä silloin kun asiakirja hyväksyttiin ja julkaistiin. Tämän työn konkreettinen aloittaminen kuitenkin viivästyi aina vuoteen 2011 asti.

Eettis-opillisen toimikunnan vuoden 2013 lopulla päätökseen saattama työ julkaistiin Hämeenlinnan Talvipäivillä 2014 kirjana "Uskon pääkohdat". Kirja on ostettavissa Aikamedia Oy:stä.

Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat -asiakirja sisältää yhteensä kymmenen (10) keskeistä opillista linjausta, joista ensimmäinen on raamattukäsitys. Se on myös tärkeä ja perustavaa laatua oleva kannanotto.

Raamattunäkemystä koskeva lausunto on tehty seuraavasti:

  1. Toimikunta halusi ottaa lausunnon keskeiseksi lähtökohdaksi evankelisten seurakuntien ja kansainvälisen Lausanne-liikkeen 1970-luvulla hyväksymän yhteisen peruslinjauksen, jossa korostetaan Jumalan Sanan ehdotonta arvovaltaa ja torjutaan liberaaliteologinen raamatuntulkinta.
  2. Raamatun auktoriteetin korostamisen lisäksi toimikunta halusi lausunnossa määritellä muita helluntailaisille tärkeitä näkökohtia, kuten kirjoitetun Jumalan Sanan ja karismaattisuuden välistä suhdetta.
  3. Toimikunnan laatimaan pohjatekstiin pyydettiin lausuntoja yli kymmeneltä raamatunopetukseen ja tulkintaan perehtyneeltä helluntailiikkeen pastorilta, raamatunopettajalta ja Ison Kirjan teologilta (joukossa mm. Juhani Kuosmanen, Valtter Luoto, Tapio Sopanen, Veli-Matti Kärkkäinen, Pasi Parkkila, Hanno Heino, Taina Karhu jne.)
  4. Raamattulausunnon yksityiskohtia työstettiin saadun palautteen pohjalta.
  5. Raamattulausunto luovutettiin Helluntaikirkon hallitukselle, joka palautti lausunnon vielä toimikuntaan muutamien kielellisten ilmaisujen tarkentamista varten.
  6. Näin lopullinen raamattunäkemystä koskeva lausunto muotoutui varsin perusteellisen yhteisöllisen prosessin tuloksena.
  7. Lausunto on saatavilla Talvipäivillä Helluntaikirkon osastolla.

Eettis-opillinen toimikunta jatkaa työtään muiden ajankohtaisten aiheiden avaamiseksi.